Maastotietokanta-GML:n luku FMEllä

FME 2013 SP1 tukee Maastotietokannan GML-muotoa. SP1 tulee saataville maaliskuussa. Aineistoa voi lukea FMEllä, ja viedä esimerkiksi ArcSDEhen, Oracleen, PostGIS:iin, tai tallentaa tiedostomuotoihin, kuten Shape, DGN, DWG, MIF/MID, TAB, jne.

Testasin Maastotietokanta-GML:n lukua FMEllä, ja hyvin näyttää toimivan. Käyttäjän tarvitsee valita Readerin formaatiksi NLSF Topographic GML (MTKGML) ja xml-tiedosto Dataset-kohtaan:

Maastotietokanta-GML:n luku

Maastotietokanta-GML:n luku

Aineisto näyttää seuraavalta FME Data Inspectorissa:

Maastotietokanta-GML FME Data Inspectorissa.

Maastotietokanta-GML FME Data Inspectorissa.

Seuraavaksi käyttäjä voi määritellä aineiston kirjoituksen haluamaansa formaattiin Add Writerin kautta. Seuraavassa on esimerkkimuunnos MIF/MID:iin:

Maastotietokanta-GML MIF/MID:iksi.

Maastotietokanta-GML MIF/MID:iksi.

Kirjoitus luonnollisesti vaatii kuvaustyylien asetukset, joita en jaksanut tuossa esimerkissä vääntää. Helpotusta toisi se, jos Maastotietokanta-GML:ään löytyisi SLD-kuvaustyylidokumentit, joita voisi hyödyntää kuvaustyylien viennissä eri formaatteihin, kuten MapInfo MIF/MID:iin, DGN:ään, DWG:hen ja KML:ään. En löytänyt, enkä tiedä julkaiseeko MML niitä. Toivottavasti. Joka tapauksessa käyttäjälle Maastotietokanta-GML:n luku on tehty mahdollisimman helpoksi. Kannattaa siis seurata, milloin FME 2013 SP1 julkaistaan, ja ladata se, jotta pääsee hyödyntämään Maastotietokanta-GML-aineistoja.

Mainokset

MML:n kuntarajat FME:llä

Innostuin testaamaan MML:n kuntarajojen lukua ja kirjoitusta muutamaan formaattiin FME:llä luettuani Pekka Sarkolan Twitter-viestin: ”MMLn kuntarajat käyttökelpoiseen muotoon (PDF): tinyurl.com/cragzzr”.

Safe Software:n mukaan FME osaa lukea Inspire-muotoista XML-dokumentteja sellaisenaan, sillä FME sisältää Inspire-skeematiedostot jo valmiiksi.Tämä tarkoittaa sitä, että näiden XML-dokumenttien sisäänluku ja kirjoitus eri formaatteihin on helppoa. Tämähän täytyy testata!

Aineiston lataus

Lataan kuntarajat XML-muotoisina osoitteesta http://www.maanmittauslaitos.fi/ilmaisetaineistot.

Aineiston sisäänluku

Valitsen formaatiksi INSPIRE GML:n ja aineistoksi kuntajaon mittakaavalla 1:100 000.

Inspire GML-luku

Valitaan tiedosto SuomenKuntajako_2011_100k.xml.

Saan tulokseksi FME:hen kaksi kohdeluokkaa, AdministrativeBoundary ja AdministrativeUnit.

AdministravieBoundary ja AdministrativeUnit

Aineiston kirjoitus

Jatketaan testiä kirjoittamalla hallintoyksiköt ja -rajat eri formaatteihin, joita voivat olla esimerkiksi MapInfo TAB, ESRI Shape, KML, PDF, DWG jne. Tein FME:llä muuntimen, joka muuntaa kuntarajat XML:stä mihin tahansa formaattiin:

Kuntarajat XML:stä mihin tahansa formaattiin.

Kun formaatin on valinnut 265 formaatista, painetaan OK, ja tarkastellaan tulosta.

Tulosaineiston tarkastelu

Kirjoitin ensin aineiston MapInfo TAB:iksi, ja tulos on haluttu, kun tarkastelen AdministrativeUnit.tab:ia.

Kuntarajat MapInfo TAB:ina.

AdministrativeUnit-kohdeluokka MapInfo TAB:ina.

Muita testaamiani formaatteja olivat KML, PDF ja DWG, joilla tulos olisi myös halutunlainen.

MML:n kuntarajojen vienti XML:stä eri formaatteihin osoittautui mielestäni varsin käteväksi.

Valmistuin Aalto-yliopistosta

Tuntuu hienolta tuo nimi. Oikeastaan olen kaikesta alkukummasteluista huolimatta tottunut tuohon nimeen. Tällä hetkellä se tuntuu erittäin sopivalta nimeltä yliopistolle, joka oikeastaan koostuu kolmesta yliopistosta: Teknillisestä Korkeakoulusta, Taideteollisesta korkeakoulusta ja Kauppakorkeakoulusta. Siinä se kouluni uusi nimi koristaa diplomityötäni.

Valmistuin siis viime viikon maanantaina Maanmittauksen osastolta, ja aloitin täyspäisen, siis täyspäiväisen työn paikkatietoasiantuntijana Spatialworld Oy:ssä. Jatkan työskentelyä diplomityöaiheeni piirissä, eli paikkatiedon käsittelyssä ja muuntamisessa. Aihe toki oli suppeampi: Latauspalvelujen toteuttaminen Maastotietokannasta. Käsittelen diplomityössäni Inspire-paikkatietodirektiivin verkkopalvelujen (latauspalvelun) implementointia Maastotietokannasta. Maastotietokanta on Maanmittauslaitoksen ylläpitämä tietokanta maastosta ja rakennetusta ympäristöstä. Tästä kannasta on tarkoitus saada käyttäjärajapintaan paikkatietoa, ja tutkin työssäni FME-ohjelmistoja FME Desktop ja FME Server latauspalvelun toteuttamisessa.

FME Serveriä testattiin latauspalvelurajapinnan toteuttamisessa.

Työni sisälsi Maastotietokannan aineistojen lataamisen FMEhen, niiden pilkkominen käyttäjän antaman rajaavan suorakaiteen kokoiseksi ja tarjoaminen käyttäjärajapinnalle. Käyttäjärajapintana testattiin FME Vieweriä.

FME Vieweriä käytettiin asiakasohjelmana latauspalvelurajapinnan testaamisessa. Kuvassa näkyvät kohteet ovat Maastotietokannan kohteita.

Joka tapauksessa valmistuminen ja siirtyminen työelämään tuntuu mahtavalta. Työtä näyttää riittävän paikkatiedon käsittelyssä, yhdistämisessä, validoinnissa ja jakamisessa verkkopalveluiden kautta. Tällä hetkellä testaan FMEtä XML-dokumenttien luvussa ja muuntamisessa sijainnilliseksi dataksi. XML-dokumentit ovat sinänsä tyhmiä ilman skeemaa. Monesti skeemaa ei edes löydy. Miten XML-dokumenteista saadaan purettua elementit GIS-maailmaan? Annan vastauksia mahdollisesti jo seuraavassa kirjoituksessa.

Valmistuminen Aalto-yliopistosta saa minut hyppimään yhä kattoon. Työni tästä lähin koskee paikkatietojärjestelmä Smallworldiä, FMEn käyttöä ja paikkatiedon käsittelyä FMEllä.