3D-mallin tekoa Maanmittauslaitoksen aineistoista

Kun Maanmittauslaitos avasi digitaaliset maastotietoaineistonsa, olin heti ensimmäisten joukossa lataamassa niitä Maanmittauslaitoksen tiedostopalvelusta: https://tiedostopalvelu.maanmittauslaitos.fi/tp/kartta. Palvelusta voi ladata tietomäärältään suurempia aineistoja karttalehdittäin ja pienempiä aineistoja kerralla koko Suomen laajudelta. Kannattaa tutustua, jos et ole vielä sivustolla käynyt. Muitakin tapoja hankkia aineistoja on. Niitä on saatavilla torrentteina: http://paikkatieto.com/2012/05/05/maanmittauslaitoksen-aineistot-torrent-palvelusta/ sekä niitä voi tilata Maanmittauslaitokselta.

Avoimien aineistojen joukossa on erittäin mielenkiintoinen aineisto laserkeilausaineisto. Latasin yhden testipalan Otaniemi-Tapiola-Keilaniemi -alueelta. Lisäksi latasin samalta alueelta ortokuvat sekä maastotietokannan karttalehtiä. Näillähän voi tehdä jo vaikka mitä hauskaa. Jotta testailuissa pääsee alkuun, kannattaa aloittaa maastotietokannan karttalehtien viemisellä kantaan esimerkiksi PostgreSQL/PostGIS:iin. Seuraavassa näet esimerkin maastotietokannan kohdemallin kohderyhmäkentän yhdistämisestä kullekin kohteelle kohdeluokkakoodin perusteella ja kirjoittamisesta PostgreSQL/PostGIS:iin.

Maastotietokannan kohteet PostGISiin

Maastotietokannan kohdemallin kohderyhmän yhdistäminen kullekin maastotietokannan kohteelle ja kirjoitus PostgreSQL/PostGIS:iin.

Kirjoituksen jälkeen FME:llä voi tarkastella visuaalisesti kohdeluokkia. Tässä on valittu rakennukset tarkastelun kohteeksi.

Rakennukset PostgreSQL/PostGIS:issä visualisoituna FME:ssä.

Rakennukset PostgreSQL/PostGIS:issä visualisoituna FME:ssä.

Kaiken tämän datan käsittelyn ja latauksen jälkeen mietin, miten saisin rakennuksille korkeudet. Laserkeilausaineistosta tietenkin! Tein FME:llä seuraavan testin, jossa luon kullekin rakennukselle korkeustiedon laserkeilausaineistosta. Lisäksi luon laserkeilausaineistosta maastomallin, ”liimaan” maastomalliin ortokuvan sekä korkeuden mukaan venytetyt rakennukset ja kirjoitan 3D PDF:ksi.

Aineistot 3D-malliksi 3D PDF:ään.

Aineistot 3D-malliksi 3D PDF:ään.

Pidemmittä puheitta seuraavassa on lopputulos.

3D-malli

3D-malli Otaniemi-Tapiola-Keilaniemi -alueesta.

Aineistojen käsittely 3D-malliksi oli mukavaa puuhaa sen jälkeen, kun ymmärsin käyttää Maastotietokannan kohdemalli-Excel:iä kohderyhmien selvittämiseksi ja kun aineisto oli PostgreSQL/PostGIS:issä. Jos kiinnostusta samanlaisen 3D-mallin tekemiseen riittää, autan mielelläni hommassa!

Mainokset

Liikennemäärien visualisointi

HRI julkaisi jokin aika sitten Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston liikennemääräaineistoa vuodelta 2011: http://www.hri.fi/fi/data/liikennemaarat-helsingissa-2011/. Päätin tehdä pari testiä aineiston visualisoimiseksi FME:llä.

Workspacella, joka näkyy alla, ohjataan datan prosessointia. Alkuun data oli Excel-muodossa kahdessa taulussa, ja FME prosessoi workspacen työkalujen kautta ja sääntöjen mukaisesti datan KML-muotoon pylväsdiagrammeiksi.

Visualisointi-workspace

Alla näkyy workspacen tulos, KML-tiedosto, Google Earth:issä. Kutakin mittauspistettä visualisoi kaksi pylvästä, joista vasemmalla oleva on liikennemäärä Helsingin keskustasta pois päin ja oikealla oleva on liikennemäärä Helsingin keskustaan päin.

Liikennemäärien visualisointi

Google Earth:in Time Slider:ia liikuttamalla datasta voi nähdä eri vuorokauden aikojen liikennemääriä. Time Slider:in voi laittaa myös animaatio-moodiin, kuten seuraavasta videosta näkyy:

Testin tuloksena voin sanoa, että FME:llä saa aikaiseksi Excel-datastakin paikkatietoa ja näyttäviä visualisointeja. Kiitos HRI ja Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirasto jälleen kerran hyödyllisestä datan avauksesta!

MML:n kuntarajat FME:llä

Innostuin testaamaan MML:n kuntarajojen lukua ja kirjoitusta muutamaan formaattiin FME:llä luettuani Pekka Sarkolan Twitter-viestin: ”MMLn kuntarajat käyttökelpoiseen muotoon (PDF): tinyurl.com/cragzzr”.

Safe Software:n mukaan FME osaa lukea Inspire-muotoista XML-dokumentteja sellaisenaan, sillä FME sisältää Inspire-skeematiedostot jo valmiiksi.Tämä tarkoittaa sitä, että näiden XML-dokumenttien sisäänluku ja kirjoitus eri formaatteihin on helppoa. Tämähän täytyy testata!

Aineiston lataus

Lataan kuntarajat XML-muotoisina osoitteesta http://www.maanmittauslaitos.fi/ilmaisetaineistot.

Aineiston sisäänluku

Valitsen formaatiksi INSPIRE GML:n ja aineistoksi kuntajaon mittakaavalla 1:100 000.

Inspire GML-luku

Valitaan tiedosto SuomenKuntajako_2011_100k.xml.

Saan tulokseksi FME:hen kaksi kohdeluokkaa, AdministrativeBoundary ja AdministrativeUnit.

AdministravieBoundary ja AdministrativeUnit

Aineiston kirjoitus

Jatketaan testiä kirjoittamalla hallintoyksiköt ja -rajat eri formaatteihin, joita voivat olla esimerkiksi MapInfo TAB, ESRI Shape, KML, PDF, DWG jne. Tein FME:llä muuntimen, joka muuntaa kuntarajat XML:stä mihin tahansa formaattiin:

Kuntarajat XML:stä mihin tahansa formaattiin.

Kun formaatin on valinnut 265 formaatista, painetaan OK, ja tarkastellaan tulosta.

Tulosaineiston tarkastelu

Kirjoitin ensin aineiston MapInfo TAB:iksi, ja tulos on haluttu, kun tarkastelen AdministrativeUnit.tab:ia.

Kuntarajat MapInfo TAB:ina.

AdministrativeUnit-kohdeluokka MapInfo TAB:ina.

Muita testaamiani formaatteja olivat KML, PDF ja DWG, joilla tulos olisi myös halutunlainen.

MML:n kuntarajojen vienti XML:stä eri formaatteihin osoittautui mielestäni varsin käteväksi.

Paikkatietomarkkinat 2011

Tule Paikkatietomarkkinoille 1.-2.11.2011 Helsingin Messukeskuksen kongressisiipeen. Minä odotan innolla, mitä uutta on tiedon avaamisen rintamalla ja tietenkin Apps4Finland-kilpailun töiden esittely kiinnostaa. Totta kai pitää mennä kuuntelemaan mahdollisimman monta ”Aihe myöhemmin”-esitystä, joita on tällä hetkellä ainakin 10 kappaletta. Täytyy olla mielenkiintoinen aihe, kun siitä puhutaan noin paljon Paikkatietomarkkinoilla. 😉

Paikkatietoikkunan karttajulkaisu on myös sellainen mielenkiintoinen uutuus, että yritän päästä esitykseen. On siellä minunkin esitys FME:stä, jos sinne jonkun saisin kuuntelemaan minua, ettei tarvitse penkeille ja seinille puhua. No yleensä pomo on tullut kuuntelemaan, joten en ole ihan yksin jäänyt. Tänä vuonna puhun siitä perinteisestä eli aineistojen peruspuljaamisesta sovellusten ja eri koordinaatistojen välillä. Taidan laittaa vielä jonkun OpenLayers-aineistovalidointi-demonkin, kunhan saan sellaisen värkättyä.

Pitemmittä puheitta nähdään siellä!

 

Laserkeilaus ja pistepilvet

Lidar data

Olen kuullut monelta suunnalta, miten Lidar eli laserkeilaus on lyömässä itseänsä vihdoin läpi maanmittausalalla. Laserkeilausta on jo ehditty harjoittamaan pitempäänkin, mutta sen hyödyntämisessä on ollut haasteita, jotka ovat hidastaneet laserkeilauksen yleistymistä. Yksi haaste on ollut varmasti aineistojen käsittely. Laserkeilausdatat ovat usein valtavan suuria. Toinen haaste on se, että monet ovat innoissaan hankkineet laserkeilausdataa, mutta eivät tiedä, mitä sille tekisi. Joko ei ole ohjelmistoja, tai ei ole osaamista laserkeilausdatan käsittelyyn.

Varoitus, puhun seuraavaksi FME:stä, jota myös jälleenmyymme, eli sisältää mainontaa.

FME:llä voit käsitellä pistepilviä seuraavilla tavoilla:

  • Näytteistää
  • Yhdistää pistepilviä

  • Luokitella
  • Luoda DEM-rasteria, ja liimata DEM korkeusmallin päälle, ja tallentaa 3D PDF:ksi
  • Leikata

  • Luoda korkeusmalleja, kuten korkeuskäyriä, DEM-rasteria, TIN-mallia, Voronoi-mallia, jne.
  • Yhdistää pistepilvidasta luotuun korkeusmalliin vektori- ja rasteridataa

Laita kommenttia, ja kerro, miten hyödynnät laserkeilausta omassa työssäsi.

3dsMax, AutoCAD, FME ja GIS

Jos käsittelet 3D-aineistoa esimerkiksi kaupunkisuunnitellussa, katso tämä video: http://mediasite.mediagroup.ubc.ca/MediaGroup/SilverlightPlayer/Default.aspx?peid=c63ab0cfc51c4e20b105de257c9eec401d

3D:n parissa työskennellessä on tärkeätä se, että mallit, joita rakennetaan, saataisiin hyödynnettäväksi esimerkiksi isommissa 3D-ympäristöissä. Tässä kohtaa voidaan puhua kaupunkimalleista. Tämä ei ole niin helppoa. Kaiken lisäksi 3D-mallit, joita tuodaan kaupunkimalleihin, sietäisivät sisältää ominaisuuksia, esim. talon kerroslukumäärän, osoitteen, jne. Video kertoo siitä, miten FME:tä on käytetty tiedonsiirrossa eri 3D-sovelluksien sekä paikkatietojärjestelmän välillä.

Kannattaa katsoa!

Maanmittauspäivät 2011

Maanmittauspäivät 2011 pidetään Porissa 17.-18.3.2011. Oletko tulossa? Spatialworld Oy on alakerrassa omalla osastolla varustettuna.

Heitän haasteen osallistujille. Tuokaa datapalanen osastollemme muistitikulla tai tapahtumaa ennen minulle sähköpostilla, ja voidaan katsoa paikan päällä aineistojenne ongelmia, ja miten ne voidaan korjata. FME on suunnattu erityisesti aineistojen automaattiseen tarkistamiseen ja korjauksiin. Olkaa rohkeita, ja tulkaa paikalle! Jos vielä tuotte aineistojanne paikan päälle, mainospuheet eivät jää pelkäksi teoriaksi, vaan tapaamisestamme Maanmittauspäivillä on oikeasti hyötyä teille.