FME, osa 4: Tehosta paikkatiedon muuntamista

Paikkatiedon muuntaminen, mitä se on?

Edellä esittelin formaatti- ja koordinaattimuuntamista, mutta on vielä yksi paikkatiedon muunnostyyppi. Se on tietomallimuuntaminen. Tietomallimuuntaminen tarkoittaa datan rakenteen muunnosta, esimerkiksi geometriamuunnosta tai ominaisuustietojen muunnosta. Voit haluta pisteistä viivoja, tai viivoista alueita. Sinulla saattaa olla dataa, jonka tasoja haluaisit muuttaa: niiden nimiä, järjestystä, jaottelua, jne.

Selvä, nyt minulla on kuva tietomallimuuntamisesta, mutta miten voin tehostaa sitä?

Kerron esimerkin. Eräs paikkatietoaineistoja käsittelevällä työntekijällä oli ongelma. Kaikki paikkatietoaineistot, mitä hänelle tuli, piti tarkistaa ennen kuin ne laitettiin eteenpäin omiin järjestelmiin. Aineistoissa oli vaikka minkälaisia virheitä ja kummallisuuksia, jotka hänen piti käsin tai koodaten korjata. Virheitä löytyi ominaisuustietojen arvoista, esimerkiksi jollain ominaisuustiedolla ei ollut ollenkaan arvoa. Tämä aiheutti aineiston syötössä omiin järjestelmiin ongelmia. Ominaisuustietojen nimissäkin oli virheitä: nimet eivät aina vastanneet pyydettyä.

Tarpeeksi pähkäiltyään ja koodattuaan, hän löysi ohjelman nimeltä FME. Hän otti yhteyttä meihin, ja rakensimme yhdessä FMEhen säännöt, jotka tarkistavat aineistojen virheet. Lisäksi automatisoimme aineistojen tarkastukset, ja työntekijä on ajoittanut tarkastukset hiljaiseen aikaan iltaan ja yöhön.

Paikkatiedon muuntamisen tehostus tarkoittaa sitä, että sinun ei tarvitse muuttaa omia järjestelmiäsi muuntamisen takia. Lähtöaineistosi ja tulosaineistosi pysyvät samoina, mutta välissä oleva muunnoksia tekevä työkalu on oltava joustava. FME on joustava. Milloin FME joustaa:

  • Kun lähtöaineistosi muuttuu.
  • Kun tulosaineistosi muuttuu.
  • Kun vaihdat järjestelmäversiota.
  • Kun vaihdat järjestelmää.

Jousto on hyvä, mutta jotain varmasti tarvitsee määritellä, jotta voin ajaa kaikki aineistoni FMEn läpi.

Totta, ihan työttömäksi et suinkaan jää. FMEssä määrittelyt tehdään FME Desktop-tuotteen FME Workbench:issä. Kuten seuraavassa kuvassa, määrittelet lähtöaineiston vasemmalle, keskellä muunnoksen ja tulosaineiston oikealla. Kuvan esimerkissä FMEssä yhdistetään eri lähtöaineistoja (3DCAD, GIS, rasteri ja tietokanta), jonka jälkeen tehdään tietokanta-liitos, leikkaus, laadunvarmennus ja korjaus. Lopuksi samassa muunnostiedostossa viedään aineistot 3DCADiin, jossa on yhdistetty GIS- ja CAD-aineistot, tietokantoihin ja eri sovelluksiin.

Jäi vielä hieman epäselväksi, että miten se tehostus tapahtuikaan?

Lue alussa esitelty työntekijän ongelma aineistoista, joita piti korjata. Hän määritteli muunnokset, tallensi ne ja ajasti muunnokset. Minkä tahansa muunnoksen teet FMEssä, voit tehdä sen uudestaan ja uudestaan, niin monta kertaa kuin on tarvetta. Verrattuna perinteiseen GIS:iin, joudut tekemään muunnokset klikkaus klikkaukselta kohde kerrallaan. Pahimmassa tapauksessa joudut käpistelemään suoraan itse tiedostoja jossain editorissa, tai luoda koodinpätkiä jokaiselle aineistollesi erikseen. Kun aineistot ja järjestelmät muuttuvat, ja näin varmasti käy, skriptit täytyy käydä rivi riviltä uudelleen läpi.

FME on skeema- ja formaattiriippumaton. Jos aineistosi formaatti tai tietomalli muuttuu, FME-muunnoksesi voivat pysyä täsmälleen samoina. FME joustaa.

Säästä aikaa ja resursseja paikkatiedon muuntamisessa. FMEllä voit automatisoida muunnoksesi hiljaiseen aikaan, esimerkiksi yölle.

Mainokset