YKJ:stä EUREF:iin ja toisinpäin

FME:n lisäosa, josta aiemmin kerroin on nyt saatavilla. Se integroi JHS:n mukaisen Maanmittauslaitoksen tarkan kolmioittaisen affiinisen muunnoksen FME:hen muunnostyökaluksi.

Lisäosa integroi kolmioittaisen affiinisen muunnoksen FME:hen, jota voi käyttää suoraan muunnostyökaluna.

Jos haluat, voit myös tehdä tarkkoja koordinaattimuunnoksia myös muille KKJ ja TM-kaistoille; Myös ETRS-GK on tuettuna. Lisää Reprojector-työkalu joko ennen kuvassa näkyvää JavaYkjetrsReprojector:ia tai sen jälkeen.

Reprojector:in lisääminen, jotta muunnokset ETRS-GK:lle, muille TM- ja KKJ-kaistoille toimivat.

Minulta saat lisätietoa lisäosasta ja FME:stä. (lassi tani at spatialworld.fi, laita pisteet nimeni väliin)

Koordinaattimuunnoslisäosa integroi Maanmittauslaitoksen tarkan kolmioittaisen affiinisen muunnoksen FME:hen muunnostyökaluksi.

Mainokset

KKJ-EUREF-muunnoksen tarkka versio FME:hen

PÄIVITYS: Nyt se on täällä. Tarkkoja KKJ-EUREF-muunnoksia voi tehdä FME:llä. Kts. https://gissiajapaikkatietoa.wordpress.com/2010/10/20/ykjsta-eurefiin-ja-toisinpain/. Ota minuun (lassi tani at spatialworld.fi, laita pisteet nimeni väliin) yhteyttä.

Kohta onnistuu myös KKJ-EUREF-muunnoksen tarkka versio FME:ssä. Tällä hetkellä muunnos on 3D-yhdenmuotoisuusmuunnos, mutta integroin Maanmittauslaitokselta saatavaa, ilmaista kolmioittaisen affinisen muunnoksen muunnossovellusta FME:hen javalla. Kun integraatio on tehty, FME voi muuntaa yli 250 formaatissa olevia aineistoja KKJ:stä EUREF:iin ja toisinpäin. Minulta saa lisätietoa tuohon muunnospluginiin liittyen.

Suurin osa varmaan tietää, miten kolmioittain tehtävä affiininen muunnos menee, mutta laitetaan alle vielä kuva muunnoksen kolmioista. Muunnoksessa kunkin pisteen muunnosparametrit määräytyvät kolmion mukaan, jonka sisällä piste on.

JHS154:n kolmioittaisen affiinisen muunnoksen muunnoskolmiot (Kuva: JHS154).

Kohta tarkka muunnos KKJ:n ja EUREF:in välillä onnistuu myös FME:llä. Minulta saa lisätietoja pluginista.

FME, osa 3: Koordinaattimuunnos FME:llä

En ole törmännyt muihin sovelluksiin, joissa omien koordinaatistojen luonti olisi yhtä kätevää. FMEn koordinaattituki koostuu

  • yli 5000 tuetusta koordinaatistosta, mm. KKJ ja EUREF-FIN
  • omien koordinaatistojen luonnista.

Katsotaan, miltä koordinaatistot näyttävät FMEssä:

Coordinate System Gallery

Gallery näyttää valmiiksi määritetyt sekä käyttäjän määrittelemät listassa, josta selviävät koordinaatiston nimi, kuvaus, ryhmä, datumi, ellipsoidi, projektio ja yksiköt.

Koordinaattimuuntaminen

FMEn koordinaatistotuki on tietenkin koordinaattimuuntamista varten. Koordinaattimuuntamista voit tehdä sekä vektori- että rasteriaineistoille.

Yksinkertaisen koordinaattimuunnoksen voit tehdä avaamalla FME Workbenchin Workspace Dialogin, ja asettamalla Readerin sekä Writerin parametrit mukaan lukien koordinaatistot. Tässä esimerkissä asetin vain muunnettavan koordinaatiston, EPSG:3067, koska FME lukee lähtöaineiston koordinaatiston automaattisesti, jos lähtöaineiston formaatti kuljettaa mukanaan tietoa koordinaatistosta.

Paina OK ja F5, ja aineisto on muunnettu toiseen koordinaatistoon.

Omat koordinaatistot

  1. Ota esille koordinaatiston parametrit.
  2. Etsi MyCoordSysDefs.fme FME-asennushakemiston Reproject-kansiosta.
  3. Editoi tiedostoa lisäämällä seuraavat tiedot. Hakasuluissa olevat eivät ole pakollisia:

COORDINATE_SYSTEM_DEF <koordinaatiston nimi>

PROJ <Projektio>

UNIT <Yksikkö>

( DT_NAME <Datumi> | EL_NAME <Ellipsoidi>)

[<Parametri> <Arvo>]+

[ DESC_NM <Kuvaava nimi>]

[GROUP <Ryhmä>]

[ QUAD <Kvadrantti>]

[ SOURCE <Lähde>]

[ZERO_X <Zero X>]

[ZERO_Y <Zero Y>]

Tallenna tiedosto, ja koordinaatisto löytyy tuettujen koordinaatistojen luettelosta.

Datumit

Koordinaatiston lisäksi voit lisätä omia datumeja ja niiden muunnoksia FMEhen. Esimerkiksi ETRF89-datumille voit lisätä erilaisia muunnoksia kuten 7-parametrinen, Bursa, Molodensky, jne.

Koordinaattimuunnin-pluginit

FMEssä voi integroida kolmannen osapuolen koordinaattimuuntimia FME APIn avulla. Käyttäjä linkitsee oman sovelluksensa FME APIn avulla FMEn toiminnallisuuteen.

Kysyttävää

Jos koordinaatistoista jäi jotain epäselväksi kysy.

FMEn tuettuja koordinaatistoja on yli 5000. Voit lisäksi luoda myös omia koordinaatistoja ja integroida omia koordinaattimuunnossovelluksia FME APIn avulla.