Valmistuin Aalto-yliopistosta

Tuntuu hienolta tuo nimi. Oikeastaan olen kaikesta alkukummasteluista huolimatta tottunut tuohon nimeen. Tällä hetkellä se tuntuu erittäin sopivalta nimeltä yliopistolle, joka oikeastaan koostuu kolmesta yliopistosta: Teknillisestä Korkeakoulusta, Taideteollisesta korkeakoulusta ja Kauppakorkeakoulusta. Siinä se kouluni uusi nimi koristaa diplomityötäni.

Valmistuin siis viime viikon maanantaina Maanmittauksen osastolta, ja aloitin täyspäisen, siis täyspäiväisen työn paikkatietoasiantuntijana Spatialworld Oy:ssä. Jatkan työskentelyä diplomityöaiheeni piirissä, eli paikkatiedon käsittelyssä ja muuntamisessa. Aihe toki oli suppeampi: Latauspalvelujen toteuttaminen Maastotietokannasta. Käsittelen diplomityössäni Inspire-paikkatietodirektiivin verkkopalvelujen (latauspalvelun) implementointia Maastotietokannasta. Maastotietokanta on Maanmittauslaitoksen ylläpitämä tietokanta maastosta ja rakennetusta ympäristöstä. Tästä kannasta on tarkoitus saada käyttäjärajapintaan paikkatietoa, ja tutkin työssäni FME-ohjelmistoja FME Desktop ja FME Server latauspalvelun toteuttamisessa.

FME Serveriä testattiin latauspalvelurajapinnan toteuttamisessa.

Työni sisälsi Maastotietokannan aineistojen lataamisen FMEhen, niiden pilkkominen käyttäjän antaman rajaavan suorakaiteen kokoiseksi ja tarjoaminen käyttäjärajapinnalle. Käyttäjärajapintana testattiin FME Vieweriä.

FME Vieweriä käytettiin asiakasohjelmana latauspalvelurajapinnan testaamisessa. Kuvassa näkyvät kohteet ovat Maastotietokannan kohteita.

Joka tapauksessa valmistuminen ja siirtyminen työelämään tuntuu mahtavalta. Työtä näyttää riittävän paikkatiedon käsittelyssä, yhdistämisessä, validoinnissa ja jakamisessa verkkopalveluiden kautta. Tällä hetkellä testaan FMEtä XML-dokumenttien luvussa ja muuntamisessa sijainnilliseksi dataksi. XML-dokumentit ovat sinänsä tyhmiä ilman skeemaa. Monesti skeemaa ei edes löydy. Miten XML-dokumenteista saadaan purettua elementit GIS-maailmaan? Annan vastauksia mahdollisesti jo seuraavassa kirjoituksessa.

Valmistuminen Aalto-yliopistosta saa minut hyppimään yhä kattoon. Työni tästä lähin koskee paikkatietojärjestelmä Smallworldiä, FMEn käyttöä ja paikkatiedon käsittelyä FMEllä.

Mainokset